تئوری موسیقی
January 20, 2018

تئوری موسیقی

تئوری موسیقی علمی است که از قواعد و اصطلاحات موسیقی گفتگو می کند

تعریف موسیقی

موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله صداهاست.مهم ترین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و وزن هستند. صدا نتیجه حرکت ارتعاشی است که بوسیله گوش احساس می شود. صداهایی که دارای ارتعاشات نا منظم باشند، صداهای غیر موسیقی وآنهایی که پریودیک هستند و ارتعاشات منظم دارند صداهای موسیقی نامیده می شوند.

نت

نت علامتی است که بوسیله آن صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند.

حامل

پنج خط افقی و موازی با فواصل معین که نت ها را در رو یا میان خطوط آن می نویسند وازهم تشخیص می دهند، حامل گویند. خطوط حامل معمولا از پایین به بالا شمرده می شوند.

حامل

بوسیله حامل یازده نت شناخته می شود: به این ترتیب:

پنج نت در روی خطوط ، چهار نت در میان خطوط یک نت در بالا (چسبیده به خط پنجم ) ویک نت در زیر حامل (چسبیده به خط اول).

حامل


منبع :کتاب تئوری موسیقی – مصطفی کمال پور تراب