سازهای بادی و کوبه ای
August 1, 2018

سازهای بادی و کوبه ای

سازهای بادی چوبی دو زبانه

در این سازها دو تکه بسیار نازک از جنس نی (دو زبانه) میان لب های نوازنده قرار می گیرد و با دمیدن نوازنده به نوسان در می آیند و تولید صوت می کنند.

null

ابوا

– کوک تمام ارکستر قبل از نواختن از این ساز گرفته می شود ( به علت دشواری تنظیم کوک ابوا )

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

null

کرانگله (English Horn)

– این ساز از خانواده ابوا می باشد.

– کرانگله جز ساز های انتقالی است که یک پنجم درست (۳/۵پرده) بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

null

فاگوت (باسون)

– نت این ساز را با کلید فا خط چهارم (اصوات منطقه بم تر این ساز) و کلید دو خط چهارم (اصوات منطقه زیر این ساز) می نویسند.

null

کنتر فاگوت (کنتر باسون)

– این ساز بم ترین گستره صوتی در سازهای بادی چوبی و ارکستر (دوره رمانتیک به بعد) را دارد.

– کنتر فاگوت یک اکتاو بم تر از فاگوت صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید فا خط چهارم می نویسند.

سازهای بادی برنجی (بادی مسی)

جنس سازهای این خانواده همگی بدون استثنا از برنج (آلیاژی از مس) می باشد. در این سازها، صدا توسط ارتعاش لب های نوازنده تولید می شود. در سازهای این خانواده نیز از سوردین برای تضعیف صدا و تغییر رنگ صوتی ساز استفاده می شود.

سوردین در این سازها قطعه ای مخروطی از چوب یا پلاستیک است که در دهانه انتهایی ساز قرار می گیرد.

null

هورن (Cor یا French Horn)

– جزء سازهای انتقالی محسوب می شود.

– رایج ترین نوع هورن، هورن فا می باشد که یک پنجم درست (۳/۵ پرده) بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید فا خط چهارم (اصوات منطقه بم این ساز) و کلید سل (اصوات منطقه زیر این ساز) می نویسند.

null

ترومپت

– این ساز جزء سازهای انتقالی می باشد.

– رایج ترین توع ترومپت، ترومپت سی بمل است که یک پرده بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

null

ترومبون

– اکثر سازهای این خانواده انتقالی محسوب می شوند.

– رایج ترین نوع ترومبون، ترومبون تنور است که جزء سازهای انتقالی نمی باشد.

– نت ترومبون تنور را با کلید دو خط چهارم می نویسند.

null

توبا

– بم ترین ساز خانواده بادی برنجی.

– نت این ساز را با کلید فا خط چهارم می نویسند.

سازهای بادی شستی دار

در این سازها هوا عامل تولید صوت است و نت های مختلف توسط شستی ها نواخته می شوند، ارگ کلیسا و آکاردئون از سازهای این خانواده می باشند.

null

ارگ کلیسا

– این ساز از نظر وسعت صوتی، وسیع ترین ساز موسیقایی است.

– وسعت این ساز در حدود ۹ اکتاو است.

– برای نوشتن نت این ساز از حامل مضاعف استفاده می شود.

سازهای کوبه ای


سازهای کوبه ای – پوستی(Membranophones)

در این سازها، صوت توسط کوبیدن روی پوست کشیده حاصل می شود.

سازهای کوبه ای – بدون پوست(Ideophone)

– در این سازها صوت توسط کوبیدن روی بدنه ساز حاصل می شود.