سازهای بادی یا آئروفون ها (Aerophones)
June 1, 2018

سازهای بادی یا آئروفون ها (Aerophones)

صدای ای ساز ها از نوسان هوا در لوله هایی از چوب ایجاد می شود

سازهای بادی چوبی

– صدای ای ساز ها از نوسان هوا در لوله هایی که در قدیم از چوب ساخته می شده اند، ایجاد می شود.امروزه تمام سازهای این خانواده از چوب ساخته نمی شوند.

سازهای بادی چوبی: بدون زبانه


فلوت پیکولو

– با اینکه این ساز جزء سازهای بادی چوبی است اما امروزه آن را از جنس فلز می سازند.

– این ساز کوچک ترین ساز خانواده بادی چوبی ها و ارکستر می باشد.

– طول این ساز نصف فلوت است.

– دارای زیرترین گستره صوتی در بادی چوبی ها و ارکستر(دوره رمانتیک به بعد) می باشد.

– این ساز یک اکتاو زیرتر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

فلوت

– با اینکه فلوت نیز جز سازهای بادی چوبی است ولی امروزه آن را از جنس فلز می سازند.

– فلوت جدید را «فلوت بوهم» می نامند.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسیند.

سازهای بادی چوبی : تک زبانه

در این سازها یک زبانه بر روی سر ساز قرار می گیرد و با دمیدن نوازنده به نوسان درمی آید و تولید صوت می کند.

کلارینت (قره نی)

– این ساز جزء سازهای انتقالی می باشد.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

– برخی از کلارینت های رایج :

– کلارینت دو : انتقالی نمی باشد.

– کلارینت سی بمل (رایج ترین نوع کلارینت) : یک فاصله دوم بزرگ بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– کلارینت لا : یک فاصله سوم کوچک بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– کلارینت می بمل (کلارینت کوچک) : یک فاصله سوم کوچک زیرتر از نت نوشته شده صدا می دهد.


کلارینت باس

– این ساز جز‌‌‌‌ء سازهای انتقالی می باشد.

– کلارینت باس یک اکتاو بم تر از کلارینت صدا می دهد.

– نت این ساز را با کلید سل می نویسند.

– برخی از کلارینت باس های رایج:

– کلارینت باس سی بمل : یک نهم بزرگ بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

– کلارینت باس لا : یک دهم کوچک بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

ساکسوفون

– این ساز جزء سازهای انتقالی است.

– این ساز از خانواده کلارینت ها می باشد و جنس آن از فلز است.

– ساکسوفون جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد.

– برخی از ساکسوفون های رایج :

– ساکسوفون سی بمل : در سه نوع سوپرانو، تنور و باس

– ساکسوفون می بمل (ساکسوفون باریتون)